Home

O kancelarii

Kancelaria MIAZGA świadczy pomoc prawną zarówno osobom prywatnym, jak i przedsiębiorcom indywidualnym oraz korporacyjnym, a także organizacjom pozarządowym.

Pomoc prawna polega m.in. na udzielaniu porad prawnych, przygotowywaniu i negocjowaniu projektów umów, przygotowywaniu opinii prawnych, reprezentowaniu Klientów przed organami administracyjnymi, organami wymiaru sprawiedliwości, sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym

Więcej

home-2