Dla przedsiębiorców


Kancelaria zajmuję się pomocą prawną przedsiębiorcom jednoosobowym oraz spółkom prawa handlowego.

windykacja należności

Doradztwo w zakresie zarządzania wierzytelnościami. Dochodzenie wierzytelności na etapie przedsądowym, sądowym i egzekucyjnym.

umowy i kontakty

Opiniowanie, przygotowywanie projektów oraz negocjowanie umów cywilnoprawnych. .

odszkodo-
wania

Dochodzenie odszkodowań związanych z działalnością gospodarczą.
Reprezentowanie przedsiębiorców, do których zostały skierowane roszczenia.

prawo spadkowe

Doradztwo i pomoc w zakresie regulowania sytuacji majątkowej na wypadek śmierci.

zwalczanie nieuczciwej konkurencji

Doradztwo  związane z czynami nieuczciwej konkurencji. Przedsądowe i sądowe dochodzenie odszkodowań i innych roszczeń.

prawo autorskie

Doradztwo w sprawach związanych z ochroną autorskich praw do utworu. Reprezentowanie podmiotów, do których zostały skierowane roszczenia z tego tytułu.

prawo gospodarcze i handlowe

Zakładania i rejestracja spółek prawa handlowego. Doradztwo prawne i bieżąca obsługa przedsiębiorców.

prawo pracy

Doradztwo pracodawcom w zakresie umów zawieranych z pracownikami.
Reprezentowanie pracodawców w sporach z pracownikami.

prawo upadłościowe

Doradztwo i reprezentowanie przedsiębiorców oraz osób fizycznych  w postępowaniu o ogłoszenie upadłości.

prawo administra-
cyjne

Reprezentowanie Klientów  przed organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi i NSA.

prawo karne

Reprezentowanie pokrzywdzonych przedsiębiorstw w sprawach karnych i wykroczeniowych.

umowy konsumenckie

Doradztwo w zakresie zasad i trybu zawierania umów z konsumentami.
Reprezentowanie przedsiębiorców w sporach z konsumentami.

Inne usługi prawne

W celu uzyskania szczegółowej informacji o usługach świadczonych przez Kancelarię lub otrzymania oferty, prosimy o kontakt elektroniczny lub w innej w dogodnej dla Państwa formie.