Współpraca z OPPEN

oppen logoKancelaria Adwokacka Miazga rozpoczęła współpracę ze Stowarzyszeniem OPPEN. Do zadań statutowych Stowarzyszenia należą między innymi upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich oraz działań wspierających rozwój demokracji, ochrona praw konsumentów, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz wspieranie organizacji pozarządowych.

Więcej informacji na temat Stowarzyszenia znajdziecie Państwo na stronie www organizacji.